Rehberlik Hizmetlerimiz

Başarı Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi olarak etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek bireyler yetiştiren bir anlayışla hareket ederek, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim anlayışına sahibiz. Öğrenci merkezli öğretim modeli ile her öğrencinin öğrenme stilini tespit ederek, bu yönde zihinsel gelişimi ve becerilerini artmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin sevgi, saygı dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk ve arkadaşlık gibi değerlerin farkına varmalarını, yeni değerler üreterek bunları benimsemeleri, bu değerleri kişiliklerine yansıtmalarını amaçlamaktayız.

Anadolu Lisemizde Yapılan PDR Çalışmalarımız;

 • Bireysel Öğrenme Modeli
 • Akademik Gelişim Takibi
 • Grup Rehberlik Danışmanlığı
 • Kariyer Gelişimi
 • Veli Seminerlerimiz

Bireysel Rehberlik

Antalya Başarı Anadolu Lisemizde; öğrencilerimizin kişisel özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının, problemlerinin tespit edilmesi; bu amaçla çeşitli tanıma tekniklerinin kullanılması ve elde edilen bilgilerin kişisel dosyalara işleyerek gelişiminin takip edilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitsel Rehberlik (Öğrenmeyi Öğrenme)

Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için verilen hizmetlerdir. Eğitsel rehberlikte amaç;

 • Öğrencinin okula ve çevresine uyum sağlamasına yardım etmek
 • Üst öğrenim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek
 • Alan ve ders seçimine yardım etmek
 • Eğitsel kol etkinliklerine katılımı sağlamak
 • Okul başarısını geliştirmesine yardım etmek
 • Başarısızlığa yol açan etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak
 • Verimli ders çalışma alışkanlığını kazandırmak
 • Okul içi ve okul dışı sınavlar hakkında bilgi vermek
 • Okuma ve öğrenme güçlüğü olan çocukları belirleyerek gerekli yönlendirmeleri yapmak
 • Üstün yetenekli öğrencileri belirlemek ve yönlendirmek
 • Eğitsel yaşantılar ile mesleki yaşantılar arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak
 • Zamanı iyi kullanmayı öğretmektir.

Mesleki Rehberlik (Çalışmayı Öğrenme)

Mesleki rehberlik; bireyin kendi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi sahibi yaparak, kendine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemesine yardım etme sürecidir.

Ancak mesleki rehberlik hizmetlerinde bireyin alacağı kararlara bire bir müdahale söz konusu değildir. Sadece bireyin alacağı kararları kendi kendine almasına yardım esastır.

Bu süreçte öğrencilerin ilgilerini, yeteneklerini ve değerlerini belirlemek mesleki rehberliğin ilk adımını oluşturur.

Aynı zamanda bu süreçte;

 • Biyolojik faktörler
 • Ekonomik faktörler
 • Sosyolojik faktörler
 • Psikolojik ya da kişisel faktörler
 • Politik faktörler önemli rol oynar.

Grup Rehberliği

Anadolu lisemizde grup rehberliği hizmetleri 10-15 kişilik gruplarla ya da sınıftaki tüm öğrencilerle yürütülen hizmetlerdir.

Özgüven grup rehberliğini “bireyin gelişmesine, kendisini ve olanakları tanımasına, gerçekçi ve uygun planlar ve seçimler yaparak kendisini yönlendirmesine ilişkin grup etkinlikleri ve süreçleri olarak tanımlamaktadır. Bu tür çalışmalarda daha çok öğrencilerin kendileriyle ilgili veya olgusal konularda (karar verme, meslekleri tanıma, sosyal ilişkiler, etkili ders çalışma gibi) bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenir.

GRUP YAKLAŞIMININ YARARLARI:

 • Kendini yönlendirici öğrenme olanakları sağlar,
 • Ekonomik ve etkili bir rehberlik hizmeti verir,
 • Bireysel psikolojik danışmayı kolaylaştırır.
Menü