Anadolu Lisesi

Başarılı Kadro

Özel Antalya Başarı Anadolu Lisesi; öğrencilerimize akademik, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların yanı sıra her alanda kendini ifade edebilen sosyal ve kültürel anlamda güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anadolu lisemizde öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenme metotlarına uygun olarak akademik program yürütülmektedir. Hafta içi 5 gün 40 saat ana branş dersleri ile beraber 15 saat yoğunlaştırılmış etüt programları uygulanmaktadır. Hafta sonu ise 5 saat grupsal etütler verilmektedir.

9 ve 10. Sınıflar için 15 günde bir Kazanım Değerlendirme Sınavı ve Genel Deneme Sınavı yapılmaktadır. 11 ve12. Sınıflar için haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları ile Genel deneme Sınavları uygulanmaktadır.

Uygulanan Deneme Sınavları sonrasında öğrencilerimizin kazanım yetersizliklerine göre eksik oldukları konular belirlenir, uzman PDR birimimiz tarafından öğrencilerimiz etütlere yönlendirilir.

Özel Antalya Başarı Anadolu Lisesi öğrencilerine yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri verilerek öğrencilerimizin dil becerisi güçlendirilir. Bunun yanı sıra uluslararası alanda geçerliliği olan Cambridge Sınavlarına ve MUN çalışmalarına öğrencilerimiz dahil edilerek dil kazanım becerileri güçlendirilir.

Matematik alanında Kanguru Matematik, Urfodu Matematik, Tales Matematik ve Matematik Olimpiyatlarına öğrencilerimizi hazırlayarak soyut düşünebilen, soyut işlemler yapabilen öğrenci yetiştirmek hedeflenir.

Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz kendi branşlarında TÜBİTAK Projelerinin gönüllük esasına göre belirledikleri öğrenciler ile birlikte yürüterek öğrencilerimizin bu projeler aracılığı ile bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerini de geliştirmeyi hedefler.

Anadolu Lisemizde ikinci yabancı dil olarak Rusça dersi verilmektedir.

MUN kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Müzik Kulübü, Edebiyat Kulübü, Sanat Kulübü ve Spor kulübü ile öğrencimizin kendini tanıması ve diğer yanlarını keşfetmesi sağlanır.

Mentor öğretmenlik sistemimiz ile her öğrencinin bireysel takibi danışmanı tarafından yapılır. Öğrencinin kişisel, sosyal akademik ve sportif çalışmaları takip edilir. Mentor öğretmen, diğer branş öğretmenleri ile mentörlüğünü yaptığı öğrencinin gidişatı ile ilgili bilgiler toplar ve öğrencinin gelişimini birebir takip eder. PDR uzmanımız ile beraber 15 günde bir velimize ulaşılır ve gerekli bilgiler velilerimiz ile paylaşılır.

Menü