İlkokul

Başarılı Kadro

Başarı İlkokulu olarak okul öncesi ve ortaokul arasında 21. Yüzyılın gerektirdiği sosyal, sanatsal, sportif ve akademi yönünden başarılı bireyler yetiştirmek üzere akademik programımız tasarlanmıştır.

Başarı İlkokulu olarak öğrencilerimizin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal alanlarda güçlü; teknolojiyi kullanabilen, yeteneğini keşfetmiş, öz bakımını gerçekleştirebilen sağlıklı yaşam ve alışkanlıklarını kazanmış, toplumsal ve kültürel duyarlılığı gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık mutlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

İlkokula giden çocuklarımız kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme döneminde olması sebebi ile ders ve etkinliklerimizde görsel, işitsel ve dokusal materyal kullanımın oldukça önemli olduğunu biliyor ve oluşturduğumuz program ve içeriklerimizi buna göre tasarlıyoruz.

Eğitim öğretim programına entegre edilmiş olan kulüp ve atölye çalışmaları ile alanında uzman branş öğretmenlerimiz eşliğinde yetenekleri keşfedilen öğrencilerimizin sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda okulumuzu, ülkemizi temsil edecek nitelikli bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

İngilizce öğretiminde öğrencilerimize ana dili dışında bir dili kullanarak iletişim becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin bu dili sevmesini, özgüvenle kullanmasını ve çağdaş dünyaya uyum sağlayarak bir dünya vatandaşı olarak yetişmesi için programlar geliştirilmektedir. Bu bağlamda uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sınavlarına hazırlık ve e-Twinning projeleri ile öğrencilerimizin dil kazanım becerilerinin güçlendirilmesi istenmektedir

Menü